ENSHANG
ENSHANGS
ENS
hakda

Pekine hoş geldiňiz

“En Shine” suwsuzlandyrylan gök önümleri we ysly zatlary ygtybarly öndüriji we üpjün ediji.Biz esasan suwsuzlandyrylan at önümlerini, suwsuzlandyrylan sarymsak önümlerini, suwsuzlandyrylan zynjyr önümlerini, suwsuzlandyrylan sogan sogan önümlerini, suwsuz käşir we suwsuzlandyrylan käşir we beýleki suwuklandyrylan gök önümleri öndürýäris.Müşderiniň aýratyn zerurlygyna görä ýöriteleşdirilen önümleri hem hödürläp bileris.Zawodda önümleriň hilini üpjün etmek üçin dört sany ösen önümçilik liniýasy bar.Elmydama howpsuz we sagdyn iýmit maddalary bilen üpjün etmäge çalyşýarys!Dünýäniň dürli künjeklerinden biziň bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.

köpräk oka

Aýratynlyklarymyz

Ine aýratynlyklarymyz.

Önümimiz

Bu biziň meşhur önümimiz.

  • Täze önümler Täze önümler

    Täze önümler

  • Suwsyzlandyrylan önümler de

    Suwsyzlandyrylan önümler

  • Nokatlar Nokatlar

    Nokatlar

Habarlar