nybanner

Önümler

Pes bahadan gabykly täze ekin şingfu hozy

Önümiň ady: XINGFU hoz ýa-da garylan hoz

Gysgaça düşündiriş: “XingFu Walnut Inshell” Hytaýyň Sinszýan şäherinde ekilen hozuň başga bir görnüşidir.Uly, açyk reňk, ak, inçe deri we et, doly et, näzik et, iki eli bir çümmük ýa-da iki hoz.Iň çykdajyly, bäsdeşlik bahasy, oňat tagam, ululygy ululygy, ululygy 32mm +, 34mm +, 36mm +.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Haryt ady XINGFU hoz
Çig mal Guradylan hoz ýadrosy
Walnut ýadrosynyň diametri 18mm-24mm
Gabyk diametrinde hoz 28mm ýa-da ondanam köp
Iýmitlendiriji kompozisiýa Lipid, aminokislota, belok, witamin, mineral
Şekil we reňk Goşmaça ýeňil ýarymlar, kwartallar, bölekler
Lighteňil ýarymlar, kwartallar, bölekler
Açyk sary ýarymlar, kwartallar, bölekler
Lighteňil Amber ýarym, kwartal, bölek
Şeýle hem, gabykda hoz bilen üpjün edip bileris
Çyglylyk Maksimum 5%
FFA Maksimum 2%
POV 6meq / kg
Saklamak Pes temperatura
Ýaramlylyk möhleti 12 aý

Jikme-jiklikler

pd-2
pd-1

Gaplamak we eltip bermek

pd-3

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawod bilen üpjün ediji?

A1: Biziň öz zawodymyz we daşary söwda bölümimiz bar.Islendik wagt zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Öz belliklerimiziň logotiplerini ýasap bilersiňizmi?

A2: Hawa!Detailshli jikme-jiklikler islegiňiz boýunça düzüldi.

3-nji sorag: MOQ näme?

A3: 5 tonna.

4-nji sorag: Mysal iberip bilersiňizmi?

A4: Nusgalar bar.Mugt nusgalar üçin diňe ýük tölemeli.

5-nji sorag: Haýsy ululygy teklip edip bilersiňiz?

A5: Siziň islegiňiz boýunça köp sanly ululyk üpjün edip bileris.

6-njy sorag: Ulag ýoly näme?

A6: Deňizde, otlyda, howa menzilinde.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň