nybanner

Täze sarymsak

 • 2022 Hytaýyň Jinxiang şäherinden täze ekin adaty ak täze sarymsak

  2022 Hytaýyň Jinxiang şäherinden täze ekin adaty ak täze sarymsak

  Jinxiang Sarymsagy, Hytaýyň Jinxing etrabynda ösdürilip ýetişdirilen ak sarymsak, bu ýerde toprak we gowy howa ösýän şertlere oňaýly täsir edýär.Jinxing 1980-nji ýyllardan bäri Hytaýyň Sarymsagyň paýtagty hökmünde tanalýar we bu täsin önümiň eksporty soňky 20 ýylda dünýädäki umumy sarymsak bazarynyň 70% -ini tutdy.Daşky tarapynda sarymsagyň açyk ak reňkli we adaty, örtükli deri bar.Içinde birneme ysly we ýumşak ysly sekizden on bir sany ýorunja bar.Jinxiang sarymsagynyň käbir görnüşlerinde selen ýaly yz elementleriniň düzümi adaty sarymsagyňkydan 60 esse köp bolup biler.

  Ony tagam hökmünde ulanyň ýa-da sogan, pomidor, zynjyr, çörek we zeýtun ýagy bilen jübütläň.

 • Qualityokary hilli arassa ak täze sarymsak Hytaý üpjünçiligi

  Qualityokary hilli arassa ak täze sarymsak Hytaý üpjünçiligi

  Arassa ak sarymsak, gar ak sarymsak diýlip hem atlandyrylýar, deride gyrmyzy zolaklar bolmadyk sarymsagyň dürli görnüşidir.Onuň bahasy adaty ak sarymsakdan has ýokary.