nybanner

Suwsyzlandyrylan sarymsak önümleri

 • Iň ýokary derejeli guradylan suwsuzlandyrylan sarymsak granulalary Iýmit goşundylaryny bişirýär

  Iň ýokary derejeli guradylan suwsuzlandyrylan sarymsak granulalary Iýmit goşundylaryny bişirýär

  Önümiň ady: Sarymsak granulalary.

  Fiziki derňew: -OK-GMO önümleri, Hiç hili möhüm mesele ýok, Hiç hili goşundy ýok, Hytaýda ORIGIN, Çyglylyk MAX.6%, SO2 50PPM MAX.

  Fiziki görnüşi: Öli ýa-da diri mör-möjeklerden, damjalardan, gumdan, daşdan, kemçiliklerden we ş.m.

 • Zawod suwuklandyrylan sarymsak tozy bilen gönüden-göni üpjün edýär

  Zawod suwuklandyrylan sarymsak tozy bilen gönüden-göni üpjün edýär

  Önümiň ady: Guradylan / suwuklandyrylan sarymsak tozy

  Gysgaça düşündiriş:

  Täze sarymsak sortlanýar, ýuwulýar, kesilýär, agardylýar we guradylýar.Dürli arassalamak, sortlamak we azyk howpsuzlygy ädimleri kesilmezden ýa-da gerekli kesilen ululykda üwemezden ozal, sterilizasiýa guraly bilen sterilizasiýa edilýär.Bu tebigy iýmit
  Suwsyzlandyrylan sarymsak, dem alyş ýollaryny ýokaşdyryp, guşlaryň we mallaryň iýmit siňdiriş ulgamynyň kesellerini bejerip biler. Adamlaryň garşylygyny ýokarlandyrmak üçin iýmitlere hem goşup bolýar, şeýle hem tagamly iýmit bolup biler.
  Suwsyzlandyrylan sarymsak tozy zerurdyr.Diňe tagam hökmünde ulanmak bilen çäklenmän, sterilizasiýa hem önümiň ýokary bahasydyr.

 • Guradylan gök önüm ak suwuk suwly sarymsak

  Guradylan gök önüm ak suwuk suwly sarymsak

  Önümiň ady: Suwsyzlandyrylan sarymsak

  Dürli görnüşi: Ak, sarymtyl; erkin kök, kökli;

  Baha: A, B.

  Önümiň gelip çykyşy: Hengşui, Hytaý

  Üpjünçilik döwri: yearylyň dowamynda

  Saklamak: Salkyn we gurak ýagdaýda

 • Plastiki gaplama suwuklandyrylan sarymsak flaklary Hytaý öndürijileri

  Plastiki gaplama suwuklandyrylan sarymsak flaklary Hytaý öndürijileri

  Aýratynlyklary:

  Aýratynlyklary: Çyglylyk: iň ýokary 6%

  Tagam: sarymsagyň tagamy

  Bölejikleriň ululygy:
  Poroşok: 100-120 mesh

  Granulalar: 40-60 mesh;8-16 mesh; 6-16 mesh; 10-16 mesh; 26-40 mesh

  Flaklar: 1.8-2.0mm